fbpx

Poskytnutím svojich osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním na marketingové účely.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky údaje spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Prihlásením sa k odberu elektronických newslettrov na našej webovej stránke https://emobility-schaeffler.sk/udeľujete súhlas so spracovaním svojich nasledovných osobných údajov: meno (popr. priezvisko), e-mailová adresa (ďalej aj „Osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne. Súhlas so spracovaním udeľujete spoločnosti Schaeffler Kysuce, spol. s. r. o., so sídlom Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 386 553, zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 60190/L (ďalej „Schaeffler Kysuce“).

Súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľujete na účel priameho marketingu, ktorý zahŕňa oslovovanie dotknutých osôb primárne s pracovnými ponukami spoločnosti Schaeffler Kysuce a informáciami, ktoré sú súčasťou našich blogových článkov zverejnených na tejto webovej stránke.

Ste si vedomí toho, že právnym základom spracúvania Osobných údajov na uvedený účel je váš súhlas. Tento súhlas udeľujete na dobu od jeho udelenia do uplynutia 5 rokov.

„Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, že udelený súhlas so spracúvaním Osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu: info.sk@schaeffler.com; alebo aj poštou na adrese sídla spoločnosti Schaeffler Kysuce, spol s. r. o., a to nasledovnej adrese: Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Týmto potvrdzujem, že som si vedomá/ý toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.“

Prihláste sa na odber nášho newslettra

Zaujíma vás elektromobilita, inovácie alebo možnosti profesionálneho uplatnenia v tejto oblasti u nás vo výskumnom a vývojovom centre Schaeffler Kysuce? Newsletter posielame iba raz za mesiac, nebudeme vás určite zbytočne spamovať.