0%

Kariéra v E-Mobilite

Vytvorme spolu mobilitu zajtrajška.

Náš svet sa mení tempom, ktoré sa zrýchľuje neustálymi zmenami. Každý, kto chce pomôcť pri formovaní tohto vývoja, musí to zvážiť tu a teraz. Chceme hrať aktívnu úlohu v „Mobilite zajtrajška“, a tak prispieť ako dodávateľ v automobilovom a ostatných odvetviach priemyslu k tomu, aby sa svet stal čistejším, bezpečnejším a inteligentnejším. Zamestnanci sú našou najcennejšou hodnotou. Výrazne prispievajú k realizácii našej stratégie. Každý svojím vlastným spôsobom.

 

Aktuálne voľné pozície