fbpx

Inovácie v oblasti elektromobility testujeme vo všetkých prostrediach. V teplotách od -40 °C do +150 °C alebo v soľnej hmle.

Špecializujeme sa na testy celých systémov, ale aj komponentov vlastných produktov v rámci skupiny Schaeffler. Ide o testy funkčné, životnostné, ale aj simulácie vplyvov vonkajšieho prostredia sústredené do jednotlivých testovacích sekvencií, ktoré sú po odbornej a technologickej stránke náročné a dokážu dokonale preveriť naše inovácie pre hybridné a čisto elektrické autá. Vo väčšine prípadov testujeme novinky a prototypy, ktoré sa o niekoľko rokov dostávajú do sériovej výroby. Niektoré z nich budú súčasťou aj autonómnych vozidiel.

Sekvenčné testy predstavujú blok hoci aj sto rôznych testov vrátane mechanických, elektrických a environmentálnych testov. Skúšobňa je vybavená najmodernejšími technológiami, meracími systémami a stanicami, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie bezpečnostné požiadavky.

Vďaka špeciálnym klimatickým komorám vieme pri testovacej vzorke vytvoriť simuláciu reálneho prostredia tak, ako keby sa nachádzala v reálnom vozidle vrátane extrémnych situácii. Dokážeme regulovať teplotu okolitého prostredia, ale aj teplotu oleja alebo chladiaceho média. Pri testoch využívame aj univerzálne klimatické komory, takisto soľné komory, ktoré sú vybavené vstupmi na ovládanie vzorky prostredníctvom dodatočnej meracej techniky, alebo tiež šokové komory na testovanie vzoriek počas teplotných šokov. V šokovej komore vieme vyvolať tepelný šok z +220 °C na -80 °C za 20 sekúnd.

Viac informácií na
https://www.schaeffler.sk/sk/news_media/press_releases/press_releases_detail.jsp?id=87908997