fbpx

Young R&D Engineer

KTO je Young R&D Engineer?

Young R&D Engineer si TY študent II. stupňa vysokej školy smerujúci do záverečného ročníka s teoretickými znalosťami, ktorý hľadá nielen prácu, ale má záujem si doplniť svoje vedomosti aj praktickým spôsobom a tiež sa chce zdokonaliť v jazyku. Sme zameraní predovšetkým na študentov elektrotechniky a mechatroniky, ak si však šikovný, ozvi sa nám aj s iným technickým odborom.

POZOR: do programu sa prihlasujú už „štvrtáci“ (prvý ročník inžinierskeho štúdia VŠ), keďže program prebieha počas piateho (záverečného) ročníka.

Štúdium Ponuka Schaeffler
Som druhák/tretiak (2./3. roč. bak. štúdia) Štipendijná prax na R&D (40 hod./mesiac)
Som štvrták (1. roč. inž. štúdia) Young R&D Engineer Programme (SVK + DE)
Som piatak (2. roč. inž. štúdia) Držíme palce na štátniciach, potom ponuka práce na jobs.schaeffler.com

ČO program Young R&D Engineer prináša?

  • Doplnenie teoretických znalostí z inter-disciplín vlastného študijného zamerania
  • Prehĺbenie už získaných teoretických znalostí a ich prepojenie na prax
  • Možnosť (nie však povinnosť) pracovať na diplomovej práci u nás – tému aj konzultanta budeš mať priamo na pracovisku
  • Získanie prehľadu o práci R&D oddelenia
  • Školenie odborníkmi z praxe zo Slovenska a Nemecka
  • Cestovanie: absolvovanie programu Erasmus+ pre študentov VŠ v Schaeffler Bühl alebo Schaeffler Herzogenaurach
  • Intenzívny jazykový kurz
  • Mzdu
  • Čas na rozhodnutie, ktorá oblasť sa stane tvojou životnou pracovnou náplňou
  • Možnosť ukázať sa a získať prácu svojich snov

Podávanie prihlášok prebieha od januára do septembra 2024.

PREČO program Young R&D Engineer?

V programe Young R&D Engineer hľadáme, vyberáme a školíme šikovných študentov, vhodných budúcich zamestnancov oddelenia R&D. Vzájomné spoznanie umožní nám, ako i tebe, nášmu budúcemu zamestnancovi, sa lepšie pripraviť na našu spoluprácu.

KEDY a AKO dlho?

Kompletný program bude prebiehať počas štúdia záverečného 5. ročníka vysokej školy v mesiacoch september 2024 – apríl 2025. Stráviš 4 mesiace na Slovensku a 3 mesiace v Nemecku.

PODMIENKY prijatia do programu

Končiaci ročník VŠ II. stupňa v odboroch: strojárstvo, mechatronika, elektrotechnika, informatika a rôznych príbuzných odboroch Znalosť anglického alebo nemeckého jazyka

POZOR: uchádzači prejdú výberovým konaním