KEDY a AKO dlho?

Program bude prebiehať v mesiacoch júl – december
Stráviš 3 mesiace na Slovensku a 3 mesiace v Nemecku


PODMIENKY prijatia do programu:

 • Čerstvý absolvent VŠ II. stupňa v odboroch: strojárstvo, mechatronika, elektrotechnika, informatika a rôznych príbuzných odboroch
 • Aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
 • Poznámka: uchádzači prejdú riadnym výberovým konaním

Program Young Engineer


KTO je Young R&D Engineer?

Young R&D Engineer si TY - čerstvý absolvent II. stupňa vysokej školy s teoretickými znalosťami, ktorý hľadá nielen prácu, ale má záujem si doplniť svoje vedomosti aj praktickým spôsobom.


PREČO program Young R&D Engineer?

V programe Young R&D Engineer hľadáme, vyberáme a školíme šikovných absolventov, vhodných budúcich zamestnancov oddelenia R&D. Vzájomné spoznanie umožní nám, ako i tebe, nášmu budúcemu zamestnancovi, sa lepšie pripraviť na našu spoluprácu.


ČO program Young R&D Engineer prináša?

 • Možnosť výberu z dvoch variantov programu: Learn 2 Master, Try & Shine
 • Doplnenie si teoretických znalostí z inter-disciplín vlastného študijného zamerania
 • Prehĺbenie si už získaných teoretických znalostí a ich prepojenie na prax
 • Získanie prehľadu o práci R&D oddelenia
 • Školenie odborníkmi z praxe zo Slovenska a Nemecka
 • Absolvovanie programu Erasmus+ pre absolventov VŠ v Schaeffler Bühl alebo Schaeffler Herzogenaurach
 • Intenzívny jazykový kurz
 • Mzdu
 • Čas na rozhodnutie, ktorá oblasť sa stane „mojou“ životnou pracovnou náplňou
 • Možnosť ukázať sa a získať prácu svojich snov

Programy Prihlasovací formulár

Vyber si z našich programov

yng_master
yng_shine

Program
Learn 2 Master

Zameranie na jednu profesijnú špecializáciu


Staneš sa členom jedného z pracovných tímov nášho R&D · prehĺbiš si znalosti zo svojho študijného odboru · absolvuješ 350 hodín teoretického a praktického tréningu vo svojej špecializácii · získaš znalosti z oblasti mechatroniky · v prípade záujmu môžeš absolvovať 120-hodinový intenzívny jazykový kurz


Staneš sa na 3 mesiace súčasťou R&D tímu v Nemecku v rámci programu Erasmus + · zaplatíme ti náklady na ubytovanie a stravovanie počas práce · získaš potrebný feedback na svoje zručnosti a schopnosti


Prihláška

Program
Try & Shine

Získanie prehľadu z viacerých profesijných špecializácií


Absolvuješ 350 hodinový blokový teoretický a praktický tréning v piatich oblastiach · oboznámiš sa so všetkými pracovnými oblasťami R&D oddelenia · získaš znalosti z oblasti mechatroniky · v prípade záujmu môžeš absolvovať 120-hodinový intenzívny jazykový kurz


Staneš sa na 3 mesiace súčasťou R&D tímu v Nemecku v rámci programu Erasmus + · zaplatíme ti náklady na ubytovanie a stravovanie počas práce · získaš potrebný feedback na svoje zručnosti a schopnosti


Prihláška

Schaeffler Kysuce,
spol. s r.o.


+421 41 420 5338

personalne.kysuce@schaeffler.com

Ulica Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

AKO sa prihlásiť?

Vyplň prihlasovací formulár a zašli nám svoje údaje spolu s krátkym videom alebo max. 1 stranovou esejou na tému „Prečo by ste si mali vybrať práve mňa?“


Prihlasenie do programu:

Learn 2 Master Try & Shine

Programy sú realizované v spolupráci s univerzitami: STUBA, UNIZA

Program Young Engineer

1KTO je Young R&D Engineer?
Young R&D Engineer si TY - čerstvý absolvent II. stupňa vysokej školy s teoretickými znalosťami, ktorý hľadá nielen prácu, ale má záujem si doplniť svoje vedomosti aj praktickým spôsobom.
2PREČO program Young R&D Engineer?
V programe Young R&D Engineer hľadáme, vyberáme a školíme šikovných absolventov, vhodných budúcich zamestnancov oddelenia R&D. Vzájomné spoznanie umožní nám, ako i tebe, nášmu budúcemu zamestnancovi, sa lepšie pripraviť na našu spoluprácu.
3ČO program Young R&D Engineer prináša?
 • Možnosť výberu z dvoch variantov programu: Learn 2 Master, Try & Shine
 • Doplnenie si teoretických znalostí z inter-disciplín vlastného študijného zamerania
 • Prehĺbenie si už získaných teoretických znalostí a ich prepojenie na prax
 • Získanie prehľadu o práci R&D oddelenia
 • Školenie odborníkmi z praxe zo Slovenska a Nemecka
 • Absolvovanie programu Erasmus+ pre absolventov VŠ v Schaeffler Bühl alebo Schaeffler Herzogenaurach
 • Intenzívny jazykový kurz
 • Mzdu
 • Čas na rozhodnutie, ktorá oblasť sa stane „mojou“ životnou pracovnou náplňou
 • Možnosť ukázať sa a získať prácu svojich snov
4KEDY a AKO dlho?
Program bude prebiehať v mesiacoch júl – december
Stráviš 3 mesiace na Slovensku a 3 mesiace v Nemecku
5PODMIENKY prijatia do programu:
 • Čerstvý absolvent VŠ II. stupňa v odboroch: strojárstvo, mechatronika, elektrotechnika, informatika a rôznych príbuzných odboroch
 • Aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
 • Poznámka: uchádzači prejdú riadnym výberovým konaním

Program
Learn 2 Master

Zameranie na jednu profesijnú špecializáciuStaneš sa členom jedného z pracovných tímov nášho R&D · prehĺbiš si znalosti zo svojho študijného odboru · absolvuješ 350 hodín teoretického a praktického tréningu vo svojej špecializácii · získaš znalosti z oblasti mechatroniky · v prípade záujmu môžeš absolvovať 120-hodinový intenzívny jazykový kurzStaneš sa na 3 mesiace súčasťou R&D tímu v Nemecku v rámci programu Erasmus + · zaplatíme ti náklady na ubytovanie a stravovanie počas práce · získaš potrebný feedback na svoje zručnosti a schopnosti


Program
Try & Shine

Získanie prehľadu z viacerých profesijných špecializáciíAbsolvuješ 350 hodinový blokový teoretický a praktický tréning v piatich oblastiach · oboznámiš sa so všetkými pracovnými oblasťami R&D oddelenia · získaš znalosti z oblasti mechatroniky · v prípade záujmu môžeš absolvovať 120-hodinový intenzívny jazykový kurzStaneš sa na 3 mesiace súčasťou R&D tímu v Nemecku v rámci programu Erasmus + · zaplatíme ti náklady na ubytovanie a stravovanie počas práce · získaš potrebný feedback na svoje zručnosti a schopnosti


AKO sa prihlásiť?

Vyplň prihlasovací formulár a zašli nám svoje údaje spolu s krátkym videom alebo max. 1 stranovou esejou na tému „Prečo by ste si mali vybrať práve mňa?“


Prihlasenie do programu:

Learn 2 Master Try & Shine

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.


+421 41 420 5338

personalne.kysuce@schaeffler.com

Ulica Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto


Programy sú realizované v spolupráci s univerzitami: STUBA, UNIZA

Top