KEDY a AKO dlho?

Kompletný program bude prebiehať počas štúdia záverečného 5. ročníka vysokej školy v mesiacoch August 2021 – Apríl 2022. Stráviš 4 mesiace na Slovensku a 3 mesiace v Nemecku.


PODMIENKY prijatia do programu:

 • Končiaci ročník VŠ II. stupňa v odboroch: strojárstvo, mechatronika, elektrotechnika, informatika a rôznych príbuzných odboroch
 • Znalosť anglického alebo nemeckého jazyka

Poznámka: uchádzači prejdú výberovým konaním

Program Young Engineer


KTO je Young R&D Engineer?

Young R&D Engineer si TY študent II. stupňa vysokej školy smerujúci do záverčného ročníka s teoretickými znalosťami, ktorý hľadá nielen prácu, ale má záujem si doplniť svoje vedomosti aj praktickým spôsobom a tiež sa chce zdokonaliť v jazyku.

POZOR: do programu sa prihlasujú už “štvrtáci” (prvý ročník inžinierskeho štúdia VŠ), keďže program prebieha počas piateho (záverečného) ročníka.


PREČO program Young R&D Engineer?

V programe Young R&D Engineer hľadáme, vyberáme a školíme šikovných študentov, vhodných budúcich zamestnancov oddelenia R&D. Vzájomné spoznanie umožní nám, ako i tebe, nášmu budúcemu zamestnancovi, sa lepšie pripraviť na našu spoluprácu.


ČO program Young R&D Engineer prináša?

 • Možnosť výberu z dvoch variantov programu: Learn 2 Master, Try & Shine
 • Doplnenie si teoretických znalostí z inter-disciplín vlastného študijného zamerania
 • Prehĺbenie si už získaných teoretických znalostí a ich prepojenie na prax
 • Získanie prehľadu o práci R&D oddelenia
 • Školenie odborníkmi z praxe zo Slovenska a Nemecka
 • Absolvovanie programu Erasmus+ pre študentov VŠ v Schaeffler Bühl alebo Schaeffler Herzogenaurach
 • Intenzívny jazykový kurz
 • Mzdu
 • Čas na rozhodnutie, ktorá oblasť sa stane „mojou“ životnou pracovnou náplňou
 • Možnosť ukázať sa a získať prácu svojich snov

Programy Prihlasovací formulár

Vyber si z našich programov

yng_master
yng_shine

Program
Learn 2 Master

Zameranie na jednu profesijnú špecializáciu


V Auguste a septembri sa nabiješ intenzívnym jazykovým kurzom 60-120h/mesiac · Staneš sa členom jedného z pracovných tímov nášho R&D · prehĺbiš si znalosti zo svojho študijného odboru · absolvuješ 350 hodín teoretického a praktického tréningu vo svojej špecializácii · získaš znalosti z oblasti mechatroniky · v prípade záujmu môžeš absolvovať ďalší 120-hodinový intenzívny jazykový kurz


Staneš sa na 3 mesiace súčasťou R&D tímu v Nemecku v rámci programu Erasmus + · zaplatíme ti náklady na ubytovanie a stravovanie počas práce · získaš potrebný feedback na svoje zručnosti a schopnosti


Prihláška

Program
Try & Shine

Získanie prehľadu z viacerých profesijných špecializácií


V Auguste a septembri sa nabiješ intenzívnym jazykovím kurzom 60-120h/mesiac · Absolvuješ 350 hodinový blokový teoretický a praktický tréning v piatich oblastiach · oboznámiš sa so všetkými pracovnými oblasťami R&D oddelenia · získaš znalosti z oblasti mechatroniky · v prípade záujmu môžeš absolvovať 120-hodinový intenzívny jazykový kurz


Staneš sa na 3 mesiace súčasťou R&D tímu v Nemecku v rámci programu Erasmus + · zaplatíme ti náklady na ubytovanie a stravovanie počas práce · získaš potrebný feedback na svoje zručnosti a schopnosti


Prihláška

AKO sa prihlásiť?

Vyplň prihlasovací formulár a zašli nám svoje údaje spolu s max. 1 stranovou esejou na tému „Prečo by ste si mali vybrať práve mňa?“


Schaeffler Kysuce,
spol. s r.o.


+421 41 420 5338

personalne.kysuce@schaeffler.com

Ulica Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Prihlasovací formulár


  Programy sú realizované v spolupráci s univerzitami: STUBA, UNIZA

  Program Young Engineer

  1KTO je Young R&D Engineer?
  Young R&D Engineer si TY študent II. stupňa vysokej školy smerujúci do záverčného ročníka s teoretickými znalosťami, ktorý hľadá nielen prácu, ale má záujem si doplniť svoje vedomosti aj praktickým spôsobom a tiež sa chce zdokonaliť v jazyku.
  POZOR: do programu sa prihlasujú už “štvrtáci” (prvý ročník inžinierskeho štúdia VŠ), keďže program prebieha počas piateho (záverečného) ročníka.
  2PREČO program Young R&D Engineer?
  V programe Young R&D Engineer hľadáme, vyberáme a školíme šikovných študentov, vhodných budúcich zamestnancov oddelenia R&D. Vzájomné spoznanie umožní nám, ako i tebe, nášmu budúcemu zamestnancovi, sa lepšie pripraviť na našu spoluprácu.
  3ČO program Young R&D Engineer prináša?
  • Možnosť výberu z dvoch variantov programu: Learn 2 Master, Try & Shine
  • Doplnenie si teoretických znalostí z inter-disciplín vlastného študijného zamerania
  • Prehĺbenie si už získaných teoretických znalostí a ich prepojenie na prax
  • Získanie prehľadu o práci R&D oddelenia
  • Školenie odborníkmi z praxe zo Slovenska a Nemecka
  • Absolvovanie programu Erasmus+ pre študentov VŠ v Schaeffler Bühl alebo Schaeffler Herzogenaurach
  • Intenzívny jazykový kurz
  • Mzdu
  • Čas na rozhodnutie, ktorá oblasť sa stane „mojou“ životnou pracovnou náplňou
  • Možnosť ukázať sa a získať prácu svojich snov
  4KEDY a AKO dlho?
  Kompletný program bude prebiehať počas štúdia záverečného 5. ročníka vysokej školy v mesiacoch August 2021 – Apríl 2022. Stráviš 4 mesiace na Slovensku a 3 mesiace v Nemecku.
  5PODMIENKY prijatia do programu:
  • Končiaci ročník VŠ II. stupňa v odboroch: strojárstvo, mechatronika, elektrotechnika, informatika a rôznych príbuzných odboroch
  • Znalosť anglického alebo nemeckého jazyka

  Poznámka: uchádzači prejdú výberovým konaním

  Program
  Learn 2 Master

  Zameranie na jednu profesijnú špecializáciu  V Auguste a septembri sa nabyješ intenzívnym jazykovím kurzom 60-120h/mesiac. Staneš sa členom jedného z pracovných tímov nášho R&D · prehĺbiš si znalosti zo svojho študijného odboru · absolvuješ 350 hodín teoretického a praktického tréningu vo svojej špecializácii · získaš znalosti z oblasti mechatroniky · v prípade záujmu môžeš absolvovať ďalší 120-hodinový intenzívny jazykový kurz.  Staneš sa na 3 mesiace súčasťou R&D tímu v Nemecku v rámci programu Erasmus + · zaplatíme ti náklady na ubytovanie a stravovanie počas práce · získaš potrebný feedback na svoje zručnosti a schopnosti


  Program
  Try & Shine

  Získanie prehľadu z viacerých profesijných špecializácií  V Auguste a septembri sa nabyješ intenzívnym jazykovím kurzom 60-120h/mesiac. Staneš sa členom jedného z pracovných tímov nášho R&D · prehĺbiš si znalosti zo svojho študijného odboru · absolvuješ 350 hodín teoretického a praktického tréningu vo svojej špecializácii · získaš znalosti z oblasti mechatroniky · v prípade záujmu môžeš absolvovať ďalší 120-hodinový intenzívny jazykový kurz.  Staneš sa na 3 mesiace súčasťou R&D tímu v Nemecku v rámci programu Erasmus + · zaplatíme ti náklady na ubytovanie a stravovanie počas práce · získaš potrebný feedback na svoje zručnosti a schopnosti


  AKO sa prihlásiť?

  Vyplň prihlasovací formulár a zašli nám svoje údaje spolu s max. 1 stranovou esejou na tému „Prečo by ste si mali vybrať práve mňa?“


  Prihlasovací formulár

   Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.


   +421 41 420 5338

   personalne.kysuce@schaeffler.com

   Ulica Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto


   Programy sú realizované v spolupráci s univerzitami: STUBA, UNIZA

   0%
   Top