0%

Študenti a E-mobilty

Príležitosti pre študentov

Ak si študent alebo čerstvý absolvent študijného odboru, ktorý nachádza uplatnenie na oddelení R&D Schaeffler Kysuce, zaujímaš sa o techniku a vývoj a chceš sa dozvedieť viac o príležitostiach, ktoré ti R&D Schaeffler Kysuce ponúka, si tu správne.

Bakalárske a diplomové práce

Si študent vysokej školy študijného odboru, ktorý nachádza uplatnenie na oddelení R&D Schaeffler Kysuce? Ponúkame ti kvalifikovaných mentorov pri spracovaní bakalárskej alebo diplomovej práce. Témy, ktoré navrhujeme pri spracovaní diplomových prác uverejňujeme na vyžiadanie. Ak Ti téma nevyhovuje môžeš si zvoliť vlastnú tému, ktorá je tematicky zameraná na prácu na oddelení R&D Schaeffler Kysuce. Individuálna téma musí byť schválená spoločnosťou Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.
Podmienkou na spracovanie prác v podnikoch Schaeffler je:

◾zaslať žiadosť o spracovanie bakalárskej alebo diplomovej práce

◾uviesť názov školy, fakuty a študijného odboru

◾uviesť vybranú tému práce

Odborná prax

Si študent vysokej školy študijného odboru, ktorý nachádza uplatnenie na oddelení R&D Schaeffler Kysuce a máš vo svojom študijnom pláne povinnosť absolvovať krátkodobú odbornú prax? Požiadaj o jej absolvovanie emailom.
Žiadosť musí obsahovať:

◾názov školy, fakulty a študijný odbor

◾ročník štúdia

◾charakteristiku študijného programu

◾dĺžku potrebnej odbornej praxe

◾termín realizácie odbornej praxe

Štipendijná prax

Si študent Strojníckej fakulty alebo Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity? Máš záujem sa vzdelávať v pracovných oblastiach R&D oddelenia Schaeffler Kysuce? Uchádzaj sa o štipendijnú prax, prejdi úspešne výberovým konaním a stať sa aktívnym členom tímu. Sleduj web stránky svojej fakulty alebo sa uchádzaj o zaradenie medzi uchádzačov o realizáciu štipendijnej praxe emailom.

 

Žiadosť pre študentov

Program Young Engineer

Si študent vysokej školy študijného odboru, ktorý nachádza uplatnenie na oddelení R&D Schaeffler Kysuce? Ešte nemáš jasnú predstavu o tom, ktorá pracovná oblasť ťa najviac láka? Prihlás sa do programu Young Engineer, staň sa riadnym zamestnancom a absolvuj 1-2 ročný rozvojový program, počas ktorého získaš skúsenosti s prácou na projektoch, spoznáš nových kolegov a získaš prax. Vyskúšaj si krátkodobo prácu na viacerých pracovných pozíciách a rozhodni sa, ktorým smerom sa bude tvoja kariéra ďalej rozvíjať. Celý program je zameraný na prípravu na špecifickú pozíciu na oddelení R&D Schaeffler Kysuce.
Ak si absolvent a neoslovil ťa program Young Engineer, uchádzať sa môžeš aj o pracovné pozície v časti kariéra.

Odborné prednášky

Ste vyučujúci VŠ v študijnom odbore, ktorý nachádza uplatnenie na oddelení R&D Schaeffler Kysuce? Radi za Vami vycestujeme a zrealizujeme pre Vás odbornú prednášku. Kontaktujte nás emailom a dohodnite si tému a termín.
V žiadosti uveďte:

◾názov školy, fakulty a študijný odbor

◾názov predmetu

◾stupeň a ročník cieľovej skupiny

◾žiadaný rozsah

◾návrh témy